WARUNKI UDZIAŁU

W KONKURSIE

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawowych, klas 3. gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 • Mem zgłoszony do konkursu musi być w całości pracą własną. Prace stworzone w programach służących do generowania memów lub wykorzystujące obrazy lub grafiki, które nie są własnością uczestnika konkursu, nie wezmą udziału w konkursie.

 • Uczestnik potwierdza oryginalność swojej pracy konkursowej przez podpisanie oświadczenia, że jest autorem pracy, którą zgłasza do konkursu oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 • Nadesłane prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do konkursu, jeśli będą spełniać wymogi hasła konkursowego czyli nie będą zawierać treści obraźliwych.

STWÓRZ MEM

 • Myśl przewodnia konkursu to "Nie obrażam. Szanuję. Nie hejtuję."

 • Twój mem czyli kompozycja składająca się z grafiki i tekstu, powinien być plikiem graficznym .jpg o rozmiarze nie mniejszym niż 600×400 px.

 • Masz pełną swobodę w interpretacji tematu - twój mem ma promować postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.

 • Gotowy mem-plik graficzny wyślij na adres zgloszenia@niehejtuje.com.pl

WAŻNE TERMINY

 • Mem należy wysłać na adres mailowy zgloszenia@niehejtuje.com.pl              do 20 października 2018 r.

 • Na ten sam adres mailowy wyślij również wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

 • 22 października na podstronie Galeria pojawią się wszystkie zgłoszone do konkursu memy.

 • Od 22 października można głosować na najlepszy mem.

 • Głosowanie zostanie zakończone        31 października o godzinie 24.00.

 • Jednocześnie do 31 października jury konkursu wybierze najlepszy mem, oceniając jego kreatywność i zgodność  z tematyką konkursu.

 

DO POBRANIA: